Smedjan i Järna – Passion för metallkonstruktioner sedan 1891

Välkommen till Smedjan i Järna

Över 100 års erfarenhet av allt inom metall

Ivar Karlsson.jpg

Ivar Karlsson
 

Bengt Karlsson.jpg

Bengt Karlsson

Bengt och Ivar Karlsson

Bröderna Ivar och Bengt Karlsson (födda 1917 respektive 1920) arbetade sedan tidig ungdom i Smedjan åt sin far Oskar. Ivar var under en tid efter andra världskriget utlånad som borrsmed till storgruvan i Järna. I början av 50-talet bildade de båda bröderna företaget Järna Smidesverkstad AB. Under deras tid fick Smedjan ta del av efterkrigstidens utveckling och expansion. Lantbruket förändrades. Istället för hästar kom allt större och starkare traktorer och till dessa tillverkades och reparerades vagnar och andra redskap.

Bengt utvecklade den populära Järna-kärran, en låg kärra med gummihjul och en speciell låsanordning för hjulaxeln. Med sloganen "Bönder! Sälj märra, köp traktor och Järnakärra!" såldes många av de finurliga kärrorna. Även andra sorters kärror konstruerades och tillverkades på Smedjan under denna tid.

Lantbruket var i behov av att få plogbillar och plogämnen omsmidda för att få ny skärpa. Man tillverkade också timmerspel och timmersaxar. Vidare reparerades grävskopor och snöplogar. En av Smedjans större kunder var Statens Järnvägar (SJ) och till dem smeds bl a korpar och spett.

Med ett ökat bostadsbyggande och billig olja tillverkades många trappräcken, balkongräcken och oljetankar både till privata villor och till det kommunala bostadsföretaget Järnabostäder.

Under sina sista år var Ivar inte lika verksam i Smedjan som tidigare utan ägnade sig åt sina andra intressen som till stor del var jakt och natur. Ivar dog 1999 82 år gammal.

2002 dog Bengt i en ålder av 81år. Ända fram till slutet av sitt långa liv arbetade han i Smedjan bland annat med att smida vackra konstföremål.

Jrnakrran.jpg