Smedjan i Järna – Passion för metallkonstruktioner sedan 1891

Välkommen till Smedjan i Järna

Över 100 års erfarenhet av allt inom metall

img13.jpg

Franz Zettermark

Frans Zettermark föddes i Stockholm 1848. Som tjugoåring kom han till Ytterjärna och arbetade vid samma smedja där sporrmakaren Petter Hedström varit verksam trettio år tidigare. 1874 gifte sig Frans med Kristina Wilhelmina Andersdotter. Mina, som hon kallades och Frans fick tillsammans sonen Ture. Efter ett par år flyttade familjen till Säby Hage där Frans byggde en liten smedja för att kunna utföra de många arbeten han skaffade sig genom att fara runt i trakten som kringresande gårdssmed. Mycket av arbetena utfördes dock direkt på gårdarna och då hade Frans god hjälp av sitt städ och sina verktyg som han drog med sig på vagn eller kälke beroende på väglaget.

img14.jpg


Mina och Frans var gifta i sjutton år innan de beviljades skilsmässa sedan äktenskapet knakat i fogarna en längre tid. Mina gifte senare om sig med smeden Karl Oskar Nilsson från Vrena, men innan dess bodde hon i en liten stuga som Frans byggt åt henne - FransMinas stuga. Sonen Ture som var sexton år vid skilsmässan bodde kvar med sin far.

När Petter Hedström dog i juni 1891 blev stället "Ingenting" ledigt. Dit flyttade Frans och Ture sedan Frans, med hjälp av sina besparingar från tiden som kringresande, köpt huset av greve Löwen på Kallfors gård. En bit av marken arrenderades gratis mot att Frans gav löfte om att sköta familjen Löwens grav på Överjärna kyrkogård. 1896 gifte Frans om sig med Sofia Wilhelmina Andersson och de fick med tiden tre barn, Ingeborg, Beda och Johan (kallad Jocke).

Frans gjorde om huset Ingenting så att det till fullo blev bostadshus och byggde en fristående smedja i backen ovanför. Smedjan är igång dagligen än idag, med Frans egenhändigt tillverkade verktyg i fullgott skick.

Till den utökade verksamheten anställdes lärlingar. Mellan fem och tio smedslärlingar och hjälpsmeder fick arbete och utbildning hos Frans Zettermark på Ingenting. De arbeten som utfördes var dels smide och reparationer av jordbrukets många redskap, men också en hel del tillverkning av bruksföremål till andra branscher. Tillverkning av hästskor och skoning av hästar tog också upp en stor del av smedens vardag.


img15.jpg


Smedslärlingarna och hjälpsmederna bodde i gesällkammaren - idag omgjord till kontor. Dagarna i smedjan var långa, men man ville ändå ha ut något mer av livet än arbete. På den fritid som fanns att tillgå jagade, fiskade och idrottade man.
Sofia var ingalunda sysslolös när Frans arbetade långa dagar i smedjan. Hon kokade kaffe och lagade mat till de kunder som väntade på sin tur samtidigt som hon skötte hushållet och de tre barnen.

1922 dog Frans Zettermark, 74 år gammal. Sofia bodde kvar på Ingenting som togs över av dottern Ingeborg som då gift sig med Oskar Karlsson - en av de smedslärlingar som kommit till smedjan för att få utbildning i yrket av Frans.

Historien fortsätter: Oscar Karlsson