Smedjan i Järna – Passion för metallkonstruktioner sedan 1891

Välkommen till Smedjan i Järna

Över 100 års erfarenhet av allt inom metall

Smedjans Historia

Smedjan startades 1891 av de nuvarande ägarnas fars morfar. Smedjan har levt vidare, men vägen har inte varit spikrak. Här kan du läsa om hur den första smidesverksamheten startade vid "Ingenting" i början av 1800-talet, och hur grunden till dagens företag lades 1891. 
Historien är indelad efter personer. 

Petter Hedström - den första Smeden vid "Ingenting"

Petter Hedström var den första smeden som var verksam vid Smedjan. Han var född i Odensvi i Kalmar län 1806. Till Järna kom han 1839 och var först verksam som gårdssmed vid Neder-Kumla i Ytterjärna.
Petter Hedström levde tillsammans med Brita Larsdotter och de båda bodde först vid Ramsta och flyttade senare till Hjulåkersstugan i Överjärna.

Efter att ha arbetat som gårdssmed ett antal år kunde Petter Hedström satsa på att bygga sig en egen smedja. Det var han som byggde det första huset på platsen där Smedjan Järna AB har sin verksamhet idag - ett bygge som tog så lång tid att stället fick namnet "Ingenting" eftersom traktens bönder inte trodde det skulle "bli nå´t me´t".

I huset, som fortfarande står kvar, fanns såväl smedjan som bostaden inrymda.

Petter Hedström var sporrmakare till yrket. Området nedanför Smedjan bär idag sitt gatunamn efter honom: Sporrmakarvägen.

Som komplement till smidandet av sporrar utförde han också andra smidesjobb. En hel del uppdrag kom från byggandet av Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg - 1861 hade man nått fram till Järna.

Brita Larsdotter dog 1881, men Petter Hedström levde i ytterligare tio år innan han avled vid 85 års ålder. Paret hade inga barn.

Efter Petter Hedström tog Frans Zettermark över verksamheten vid "Ingenting".

Läs fortsättningen på historien här!